Thang nhôm gấp

Nếu như thang nhôm rút đơn có một thế làm việc duy nhất, cũng như thang nhôm rút đôi hay dòng thang nhôm rút nói chung, thang nhôm chữ A, dòng thang nhôm gấp khá linh hoạt trong việc tạo các thế làm việc, nó giúp người dùng có thể duỗi thẳng thang nhôm thành hình chữ I nếu cần làm việc ở những độ cao lớn, hoặc gấp lại thành hình chữ U, M, L để tạo thành những thế vững chắc phù hợp với tính chất công việc của mình.

Thang nhôm gấp là dòng thang nhôm linh hoạt nhất trong việc tạo các thế làm việc so với thang nhôm ghế, thang nhôm chữ a, thang nhôm rút gọn trên thị trường hiện nay. Ngoài việc tạo thành có thế thang để phù hợp với mọi địa hình làm việc, khi sử dụng thang nhôm ghế mọi người có thể sử dụng chúng thành giá đỡ làm việc.