Tag - advindeq

Logo Newage

Những thương hiệu sản phẩm nổi tiếng năm 2016

Những thương hiệu sản phẩm nổi tiếng năm 2016 Công ty CP Phân Phối và Hỗ trợ dự án Thời Đại Mới gọi tắt NewAge Distribution là thành viên trực thuộc Tập đoàn công nghệ Thời Đại Mới( NewAge Technology Group ). Đã trở thành một mô hình kinh doanh và phân phối thiết các bị văn phòng chính hãng giá rẻ, và các mặt hàng gia dụng tại Việt Nam. Với hơn 100 cán bộ và công nhân viên, [...]