Tag - bán máy đếm tiền cũ

máy đếm tiền cũ

Có nên dùng máy đếm tiền cũ hay không?

Có nên dùng máy đếm tiền cũ hay không? Giá máy đếm tiền không phải là rẻ nó rơi vào khoảng 6 đến 8 triệu đồng, cũng có một số loại máy đếm tiên châu âu có giá cao hơn nữa, với giá khá đắt như vậy sao bạn không nghĩ đến việc sự dụng máy đếm tiền cũ để có thể tiết kiệm được 1 khoản tiền tương đối, để bạn có thể sự dụng số tiền đó để [...]