Tag - viện bảo tàng và kho lưu trữ

Máy hút ẩm FujiE trong các viện bảo tàng

Ứng dụng sử dụng hệ thống máy hút ẩm FujiE trong các viện bảo tàng và kho lưu trữ, bảo quản hiện vật có giá trị Viện bảo tàng là một trong những nơi lưu trữ các hiện vật có giá trị, hiện vật cổ liên quan đến một hoặc nhiều lĩnh vực lịch sử văn hóa của dân tộc ta. Và để đảm bảo được giá trị của các hiện vật đó các đơn vị này cần phải có [...]